Maison

Title Image

Werkwijze en Diensten

Architectuur en meer...
Architectuur

Om uw droom te realiseren beginnen wij met een schetsontwerp op basis van uw ideeën en wensen. Vervolgens werken wij dit ontwerp verder uit en doorlopen we meerdere fasen waarin uw ontwerp voortdurend verfijnd wordt. Wanneer het ontwerp volledig naar wens is wordt het definitief gemaakt en gaan we over tot het indienen van de omgevingsvergunning. Wij regelen de hiervoor benodigde stukken. Na verlening van de omgevingsvergunning kan de realisatie van uw woning beginnen.

Interieur

Wij vinden het belangrijk dat uw interieur aansluit bij uw wensen en woning. Mestemaker Architectuur werkt de hoofdlijnen van ruimtes binnen een woning uit en houdt hierbij rekening met een logische indeling van uw woning en een juiste hoeveelheid daglicht. Daarnaast is het mogelijk om, in samenwerking met een interieurarchitect of -ontwerper, het bouwkundig ontwerp en de inrichting te laten samenkomen tot één geheel.

Prijsvorming, contractvorming en realisatie

Voor de bouw of verbouw van uw woning gaan wij samen met u op zoek naar een geschikte partij. Hiervoor stellen wij eerst een technische omschrijving op waarin alle bouwkundige eisen worden vastgelegd. Op deze manier kunt u diverse offertes beter vergelijken. Samen met u en de aannemer werken wij het plan verder uit. Tijdens de uitvoering kijken wij met u mee vanaf de start van de bouw tot en met de oplevering.

Stedenbouw en landschap

In bepaalde situaties is een stedenbouwkundig onderzoek noodzakelijk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de bouw van een woning op een perceel dat daar niet voor bestemd is. Wanneer dit het geval is onderzoeken wij de mogelijkheden. Wij kijken daarbij naar de historie en bestaande kwaliteit en identiteit van de omgeving. Middels een inrichtingsplan of een ruimtelijke onderbouwing kan toestemming worden gevraagd bij de gemeente voor het aanpassen van de bestemming en het bouwen van een woning. Hierbij kan zonodig worden samengewerkt met een stedenbouwkundig- of een landschapsarchitect.

Adviseurschap

Naast architectuurdiensten bieden wij ook diverse adviesdiensten aan.
Hierbij kunt u denken aan bouwbesluittoetsing, de berekening van energieprestatie (EPC), en de berekening van milieuprestatie (MPG). Bij bouwbesluittoetsing wordt getoetst of de indeling, ventilatievoorzieningen en hoeveelheid daglicht voldoen aan de wettelijke eisen.
Ook kunnen wij de geluidwering van de gevel van woningen en gebouwen berekenen. Dit kan wenselijk zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van geluidsoverlast.
Voor de agrarische sector bieden wij ook een aantal diensten aan waaronder het maken van een architectonisch plan om te voldoen aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).
Daarnaast verrichten wij ook bouwkundig en thermografisch onderzoek.